Edvinas Batulis | „Mintis įgaunant formą“

Sunku būtų pasakyti kaip formuojama mintis.
Daugelis reikšmių bei formų jungiasi ir maišosi tarpusavy.
Kaip tušo lašas sidabriniam mėnesienos vandeny, mintis įgauna formą, atpažįstamą išties tiktais vienam žiūrovui.
Šiais akvarelės bei tušo darbais aš mėginu išreikšti sunkiai įvardijamas mintis, kurios, kaip pabudus sapnas – arti prie pat, beveik.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top