Apie galeriją

Galerija PA yra Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto virtuali meno sklaidos platforma, skirta rengti parodas, vykdyti šiuolaikinio meno sklaidą, skatinti studentus pristatyti savo kūrybą.

Žodis pa prancūzų baleto terminologijoje reiškia žingsnį, žingsnelį, tad šios virtualios galerijos pavadinimas pasirinktas simboliškai: vienas iš jos tikslų – ne tik suteikti studentams galimybę ir prieigą pristatyti savo kūrybą, bet ir ugdyti gebėjimus tai daryti profesionaliai. Tad ši platforma – it pirmas autoriaus žingsnis savo kūrybos pristatymo visuomenei kelyje. 

Galerijos PA tikslas – būti platforma, kuri pristatytų šiuolaikines tapybos tendencijas, reprezentuotų jaunąją Lietuvos tapybą, kurtų naujas meno struktūras, padėtų menininkams bendradarbiauti ir plėstų naujus tarpkultūrinius ryšius.

Galerijos nuostatai

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top