Esamos parodos

Kūrybinių dirbtuvių paroda

Vilniaus dailės akademijos (VDA) Kauno fakulteto Tapybos katedroje gruodžio 1-10 d. II kurso tapybos programos studentams vyko kūrybinės dirbtuvės (nuotoliniu būdu), kurias vedė tapytoja, kuratorė, galeristė Stacie McCormick iš Londono (Jungtinė Karalystė).

Įvairių sričių menininkė Stacie McCormick gimė Los Andžele ir gyvena Londone. Kuria paveikslus, daugiausia ant drobės ir popieriaus, abstrakčius ir gestiškus darbus. Naudodama tušą, akrilą ir aliejų, jos paveikslai dažnai vadinami hipnotizuojančiais, meditaciniais, stipriai raminančiais, kaligrafiškais ir gražiais. Stacie kasdien repetuoja gestus, ruošdamasi didesniems paveikslams. Spontaniškumo regimybė yra griežtai išstudijuota, tai daugiau nei 30 metų darbo rezultatas – jos gesto „treniravimas”.

Londono City & Guilds meno mokykloje ji įgijo vaizduojamojo meno magistro laipsnį ir vadovauja ne pelno siekiančiai meno iniciatyvai „Workshop Foundation”, pradėtai 2009 m. JAV, o nuo 2015 m. įsikūrusiai Londone. Stacie yra nepaprastai atsidavusi kolegoms menininkams, yra rėmusi daugiau kaip 120 menininkų ir kuratorių, suteikdama jiems erdvę ir laiką per rezidencijų ir parodų programas.

 VDA Kauno fakulteto virtualioje galerijoje PA eksponuojama paroda pristato II tapybos kurso studentų kūrybinio projekto drabus, kuriuos atrinko Stacie McCormick, vesdama kūrybines dirbtuves. Šioje parodoje pristatomi ir tapytojos Stacie McCormick darbai.

PARODOS DALYVIAI:

Benjaminas Ančeris, Pijus Firsunin, Deimantė Petkevičiūtė, Giedrė Mačiulaitytė, Evelina Andrikaitytė, Klaidas Paškevičius, Matilda Kalvaitytė


On 1-10 December, students of the 2nd year painting programme of the Vilnius Academy of Arts (VAA), Kaunas faculty, Department of Painting, took part in a workshop (remotely) led by painter, curator, gallerist Stacie McCormick from London (United Kingdom).

Stacie McCormick is a multidisciplinary artist born in Los Angeles and based in London. She creates paintings, mainly on canvas and paper, abstract and gestural works. Using ink, acrylic and oil, her paintings are often described as hypnotic, meditative, powerfully calming, calligraphic and beautiful. Stacie rehearses her gestures daily in preparation for her larger paintings. The appearance of spontaneity is rigorously studied, the result of more than 30 years of work “training” her gesture.

She holds an MA in Fine Art from the City & Guilds School of Art, London, and runs Workshop Foundation, a non-profit art initiative launched in 2009 in the US and based in London since 2015. Stacie is incredibly dedicated to her fellow artists and has supported over 120 artists and curators, providing them with space and time through residencies and exhibitions.

 The exhibition at the Virtual Gallery PA of the Kaunas Faculty of the VAA presents the drafts of a creative project by the students of the 2nd year of the Painting course, which were selected by Stacie McCormick during the workshop. This exhibition also features the work of painter Stacie McCormick.

EXHIBITING ARTISTS:

Benjaminas Ančeris, Pijus Firsunin, Deimantė Petkevičiūtė, Giedrė Mačiulaitytė, Evelina Andrikaitytė, Klaidas Paškevičius, Matilda Kalvaitytė

Shenfeng Li | „Miestas kaip atminties archyvas“ | “City as a memory archive”

Every city is like a kind of unique archive of history and memory. There are many memory details in the city, possibly including old doors and windows, mottled paint caused by transition use, meaningful street graffiti, and a variety of architectural details that carry people’s memories. Many contemporary art creations focus on memory and the inner state of people today. We find that many works are presented in a way similar to a life diary, that is, a memory of life. This is just a selective memory of what happened to you or related things, and the subtle influence of what you have seen, what you have learned over the years, and what you don’t know. The creation of some artists is a kind of life diary, different from written records. Many contemporary artists reconstruct the memory of fragments through the screening memory of individual experiences. People at each stage live in different environments and have different experiences. Even in the same environment, there is a very different perception.

In my work, I hope to record this memory in a painting way. In a painting process my experience and memory mixes with the memory of others. This memory is like a life diary that can be captured through some details in the city. Feel and capture the history of the city and life in these details. These works include architectural details of Beijing and the old town of Kaunas. Through the details of architecture in different regions, we can intuitively feel regional differences and cultural differences, and thus feel different histories. In my paintings, I attempted to convey the relationship between artistic discourse, personal memory, and the city. Explore the old city in your memory.

Rūta Levulienė | „Ten ir atgal“

Rugsėjo 6 dieną Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Tapybos katedros virtualioje galerijoje „PA“ atidaroma Rūtos Levulienės tapybos darbų paroda “Ten ir atgal”. Autorė šiuo metu studijuoja tapybą Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete. Iki studijų R. Levulienė lankė tapytojo pedagogo Antano Obcarsko tapybos studiją, aktyviai dalyvavo studijos dalyvių tapybos darbų parodose, rengė personalines parodas. Po kelerių metų pertraukos tapytoja pristato naują, kitokią savo stilistika bei tematika parodą, kurioje ryškėja akademinės mokyklos įtaka. Ankstesnio periodo tapytojos darbai išsiskyrė abstrakčia ir laisva tiek formos, tiek koloristikos prasme maniera, tuo tarpu naujojoje parodoje dominuoja portreto žanras. Rūtos Levulienės portretai įtaigūs, portretuojamasis žmogus yra pateikiamas charakteringame kontekste, kurio detalės išryškina jo asmenybę. Portretuose autorė nevengia ir žaidybinių improvizacijų, laisvų potėpių, sugretinimo, koliažinės stilistikos.  Tokie yra darbai „Atostogos“, „Autoportretas“. Subtilia maniera išsiskiria parodoje eksponuojamas darbas „Vizijos“. Čia dominuoja abstraktusis peizažas, spalvinė niuansacija, bet šiame fone atsiranda ir improvizuota vienišo žmogaus figūra, išlaikoma gamtos ir žmogaus vienovė. Savo naujausius kūriniu tapytoja sieja su kelionėmis, išgyvenimais ir prisiminimais: „Kadangi  fiziškai keliauti buvome apriboti, judėjimo, kelionių tema tapo daugeliui aktuali ir jautri. Kelionės sąvoka gali būti interpretuojama labai plačiai. Tiesiogine šio žodžio reikšme keliauti galima pėsčiomis, važiuoti, skristi ar kilti/leistis liftu. Savo naujais darbais į kelionę kviečiu pažvelgti kitu – netiesioginiu rakursu. Darbuose norėjau perteikti kelionę laike, sugrįžimą į praeitį ir galbūt nukeliauti į ateitį. Vieni darbai buvo tapyti iš natūros,  kiti remiantis fotografija, prisiminimais, vaizduote. Žiūrėdami nuotraukas mes keliaujame savo prisiminimuose, jausmuose, išgyvenimuose ir svajonėse. Kai kuriuos savo paveikslus kūriau  remdamasi man asmeniškai brangiomis fotografijomis. Tapydama šiuos kūrinius per jų stilistiką,  koloritą siekiau perteikti jausmą, kuris patiriamas žiūrint nuotraukas – užfiksuotus praeities momentus. Mintimis ir jausmais nukeliaujame į tą akimirką ir, regis, jaučiame tuos pačius jausmus ir net tuo metu jaustus kvapus, emocijas.”  Šia paroda tapytoja kviečia į prisiminimų kelionę, kuri galbūt kiekvienam sukels vis kitas emocijas, nukels į jų pačių praeities kelionę.

Menotyrininkė Gabrielė Kuizinaitė        

Paroda „Jauna Kauno tapyba’20“

„Jauna Kauno tapyba’20“ yra ketvirtoji, apžvalginė VDA Kauno fakulteto Tapybos katedros absolventų ir dar tebestudijuojančiųjų jaunųjų tapytojų paroda. 2020-jų metų paroda sumanyta taip, kad būtų galima patirti realią ir virtualią erdves. Paroda „Jauna Kauno tapyba’20“ yra sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoji veiks VDA galerijoje „Akademija” (Pilies g. 44, Vilnius). Ekspozicijoje žiūrovui pristatomi jaunųjų tapytojų kūriniai įprastu būdu, eksponuojant realioje erdvėje su visu kūrinio fiziniu, apčiuopiamu kūnu. Galerijos erdvėje pateikiama ir antroji dalis – virtuali tapybos galerija „PA. Žiūrovui suteikiama galimybė iš realios erdvės pereiti į virtualią erdvę, kurioje jis taip pat galės žvalgytis po ekspozicines sales, vaikščioti, stebėdamas eksponuojamus kūrinius.

VDA galerijoje „Akademija” (Pilies g. 44, Vilnius) vasario 11 – 29 d. Parodos atidarymas: vasario 11 d., antradienį, 17 val.

Virtualioje VDA Kauno fakulteto tapybos katedros galerijoje „PA” paroda veikia nuo vasario 11 d.

PARODOS DALYVIAI:

Lukas Marciulevičius, Sandra Kvilytė, Indrė Mikašauskaitė, Romanas Togobickij, Akvilina Šimkevičiūtė, Medeinė Revuckaitė, Vytenis Mikulevičius, Kristina Čivilytė, Sonata Riepšaitė, Ligija Krištaponytė, Jūratė Jakštienė, Samanta Augutė, Shengfeng Li, Rūta Paleckaitytė, Adelė Urbanavičiūtė.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top