Kūrybinių dirbtuvių paroda

Vilniaus dailės akademijos (VDA) Kauno fakulteto Tapybos katedroje 2021 m. gruodžio 1-10 d. II kurso tapybos programos studentams vyko kūrybinės dirbtuvės (nuotoliniu būdu), kurias vedė tapytoja, kuratorė, galeristė Stacie McCormick iš Londono (Jungtinė Karalystė).

Įvairių sričių menininkė Stacie McCormick gimė Los Andžele ir gyvena Londone. Kuria paveikslus, daugiausia ant drobės ir popieriaus, abstrakčius ir gestiškus darbus. Naudodama tušą, akrilą ir aliejų, jos paveikslai dažnai vadinami hipnotizuojančiais, meditaciniais, stipriai raminančiais, kaligrafiškais ir gražiais. Stacie kasdien repetuoja gestus, ruošdamasi didesniems paveikslams. Spontaniškumo regimybė yra griežtai išstudijuota, tai daugiau nei 30 metų darbo rezultatas – jos gesto „treniravimas”.

Londono City & Guilds meno mokykloje ji įgijo vaizduojamojo meno magistro laipsnį ir vadovauja ne pelno siekiančiai meno iniciatyvai „Workshop Foundation”, pradėtai 2009 m. JAV, o nuo 2015 m. įsikūrusiai Londone. Stacie yra nepaprastai atsidavusi kolegoms menininkams, yra rėmusi daugiau kaip 120 menininkų ir kuratorių, suteikdama jiems erdvę ir laiką per rezidencijų ir parodų programas.

 VDA Kauno fakulteto virtualioje galerijoje PA eksponuojama paroda pristato II tapybos kurso studentų kūrybinio projekto drabus, kuriuos atrinko Stacie McCormick, vesdama kūrybines dirbtuves. Šioje parodoje pristatomi ir tapytojos Stacie McCormick darbai.

PARODOS DALYVIAI:

Benjaminas Ančeris, Pijus Firsunin, Deimantė Petkevičiūtė, Giedrė Mačiulaitytė, Evelina Andrikaitytė, Klaidas Paškevičius, Matilda Kalvaitytė


On 1-10 December, students of the 2nd year painting programme of the Vilnius Academy of Arts (VAA), Kaunas faculty, Department of Painting, took part in a workshop (remotely) led by painter, curator, gallerist Stacie McCormick from London (United Kingdom).

Stacie McCormick is a multidisciplinary artist born in Los Angeles and based in London. She creates paintings, mainly on canvas and paper, abstract and gestural works. Using ink, acrylic and oil, her paintings are often described as hypnotic, meditative, powerfully calming, calligraphic and beautiful. Stacie rehearses her gestures daily in preparation for her larger paintings. The appearance of spontaneity is rigorously studied, the result of more than 30 years of work “training” her gesture.

She holds an MA in Fine Art from the City & Guilds School of Art, London, and runs Workshop Foundation, a non-profit art initiative launched in 2009 in the US and based in London since 2015. Stacie is incredibly dedicated to her fellow artists and has supported over 120 artists and curators, providing them with space and time through residencies and exhibitions.

 The exhibition at the Virtual Gallery PA of the Kaunas Faculty of the VAA presents the drafts of a creative project by the students of the 2nd year of the Painting course, which were selected by Stacie McCormick during the workshop. This exhibition also features the work of painter Stacie McCormick.

EXHIBITING ARTISTS:

Benjaminas Ančeris, Pijus Firsunin, Deimantė Petkevičiūtė, Giedrė Mačiulaitytė, Evelina Andrikaitytė, Klaidas Paškevičius, Matilda Kalvaitytė

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top