Medeinė Revuckaitė | „Tikriausiai”

Parodos pavadinimas „Tikriausiai“ siejasi su santykiu tarp tiesos ir melo bei realybės ir fikcijos. Tai ieškojimas to, kas tikra ir noras niekada to nesurasti. Kuriu galimą vaizdą, vaizdo kombinaciją arba galimybę. Galima sakyti klausiu “Ar skrydis į Mėnulį įvyko iš mano kiemo?” arba kuriu mano įsivaizduojamą ir dar nepatirtą realybės versiją. Galimi atsakymai: tikriausiai/ tikrų tikriausiai/ tikriausiai ne.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top